IFS Applications ERP

Služby spojené s touto technologií poskytuji výhradně pro společnost CDC Data s.r.o.
Mou odpovědností je koordinace aktivit týmu IFS konzultantů CDC Data a rozvoj spolupráce s centrálním zastoupením společnosti IFS pro Českou a Slovenskou republiku.

Tým konzultantů je zaměřen na poskytování těchto služeb:

 • Implementace  systému IFS Applications 9.
 • Úpravy, konzultace rozvoj IFS Applications 9 a 8.
 • Máme nástroje na monitoring infrastruktury pro zajištění svižného a stabilního chodu IFS Applications 9.
 • Instalujeme aktualizace a opravy IFS Applications vydávané centrálou IFS Česká a Slovenská republika.
 • Tým má kompetence v těchto oblastech:
  • Výroba
  • Distribuce
  • Kvalita
  • Lidské zdroje
  • Finance

Vybíráte zrovna ERP systém pro Vaši společnost?
Nebo hledáte spolehlivého partnera pro podporu a rozvoj IFS Applications ve Vaší společnsoti?

Pojďme se pobavit o tom čo potřebujete. Kontaktujte mě.

ifs-applications-Martin_Svec


Články na téma IFS Applications 9 píši s cílem pomoct uživatelům pracujícím s IFS aplikací a s cílem, ukázat jak lze aplikaci používat a ohýbat na míru potřebám zákazníka.


IFS Aplikace 9 – Klávesové zkratky se naučíte hravě

 

Vysvětlení jednotlivých klávesových zkratek.

 

CTRL + SHIFT + F
Prohledává položky v navigátoru. Hodí se, když chcete rychle najít položku navigátoru, ale nepamatujete si
její umístění. Pro zobrazení všech položek navigátoru je potřeba odstranit slovo z vyhledávacího pole:
Klik na slovo pravým tlačítkem myši. Následně kliknete na „Vymazat filtr“.
Typ pro zapamatování struktury záznamů v navigátoru:
Vyhledejte položku, klikněte na nalezenou položku levým tlačítkem myši. Pak vymažte filtr.
Zobrazí se Vám celá cesta k položce.
Položku si taky můžete přidat do seznamu zkratek.

 

F2
Načte řádky záznamů do pracovní plochy.
Pokud bude řádků příliš mnoho, systém se Vás zeptá, jestli chcete pokračovat
a upozorní Vás, že načtení může chvíli trvat.

 

F3
Vyhledávání záznamů. Otevře okno pro zadání kritérií hledání záznamů.
Je praktické použít tehdy, když klávesová zkratka F2 hlásí,
že záznamů je příliš mnoho. V takovém případě bude vyhledání menší skupiny záznamů
pomocí zkratky F3 rychlejší.

 

CTRL + K
Otevře číselník k danému poli. Zkratka je aktivní pro pole typu číselník.
Z číselníku pak dvojklikem vyberete hodnotu do pole.
Pokud zapíšu do prázdného číselníkového pole %xyz% a pak stisknu CTRL + K,
pak bude číselník obsahovat k výběru pouze položky obsahující xyz.
Pokud systém nalezne v číselníku pouze jednu odpovídající hodnotu, doplní ji do pole.
Pokud nenajde žádnou hodnotu, zkratka neudělá žádnou akci.
Pokud je číselník prázdný, zkratka taktéž neudělá žádnou akci.
Novou položku číselníku vytvoříte zkratkou F9.

 

F9
Vytvoří chybějící hodnotu v číselníku. Po kliknutí do políčka typu číselník,
stisknutí F9 otevře nové okno IFS Aplikace. V tomto okně klikněte na Plus.
Tím začnete vytvářet chybějící záznam číselníku. Po vyplnění všech potřebných informací
uložte záznam a zavřete okno aplikace. Máte doplněnou hodnotu číselníku a již
ji můžete vyhledat a doplnit pomocí zkratky CTRL + K.

 

F5
Vytvoří nový záznam. Systém před vyplní záznam a znázorní pole,
které jsou povinné pro zápis. F5 vytvoří nový řádek pod řádkem,
na kterém stojíte kurzorem. Pokud stojíte kurzorem na prázdném formuláři,
pak F5 zvýrazní povinné pole a připraví formulář na zápis.
Následně můžete položku uložit zkratkou F12, nebo CTRL + S.
Pokud se stane, že změny nechcete uložit, pak použijte zkratku
SHIFT + F5 pro obnovení pracovní plochy a na hlášku „Chcete uložit změny?“, zvolte “Ne“.

 

SHIFT + F1
Vyvolá bublinku s nápovědou k poli, na které kliknete. Stiskněte SHIFT + F1.
Vedle kurzoru myši se objeví malý otazník. Následně klikněte na pole,
o kterém se chcete dozvědět detailnější informace. Po kliknutí do pole se zobrazí nápověda
vedle kurzoru myši. Pro nápovědu k dalšímu poli, postup zopakujte.

 

F12, nebo CTRL + S
Uloží provedené změny v řádku, nebo ve formuláři. Pokud jste najednou upravili hodnoty
u více záznamů. Uloží se změny všech upravených záznamů najednou. Upravovat můžete záznamy
zobrazeny v řádcích, nebo jeden záznam zobrazený v detailu formulářem.
Pokud se stane, že změny nechcete uložit, pak použijte zkratku SHIFT + F5 pro obnovení
pracovní plochy a na hlášku „Chcete uložit změny?“, zvolte “Ne“.

 

ALT + ⇐LEFT
Zkratka Vás přesune zpět na předchozí obrazovku IFS aplikace, na které jste
pracovali naposledy. Kliknutím na pravou šipku ALT + =>RIGHT přecházíte historii oken
IFS Aplikace směrem dopředu. Při tomto procházení je potřeba mít uložené změny.
Pokud máte v okně rozpracované a neuložené změny, IFS se Vás zeptá, jestli změny
chcete uložit.

 

CRTL + MEZERNÍK
Zobrazí několik posledních oken, ve kterých jste pracovali naposledy. Zobrazení
vypadá, jako dlaždice Posledně navštívené okno IFS aplikace je v levém horním rohu.
Dříve navštívené okna jsou více vpravo. Kliknutím na dlaždici vyberete okno i několik
kroků zpětně použité. Zkratka ESC schová vyvolanou historii.

 

F6
Vytvoří kopii záznamu, kterou můžete následně upravit a uložit. tento způsob kopírování
platí pouze pro řádkové zobrazení záznamů. Označte řádek a stisknutím F6 pod řádkem přibyde
kopie připravená k upravení a uložení pomocí CRTL + S. Pokud stojíte na formuláři záznamu,
toto kopírování nelze použít.

 

F7 nebo DELETE
Smazání jednoho záznamu, nebo více označených záznamů. IFS Aplikace nejdříve označí záznamy
ke smazání přeškrtnutým písmem Po uložení změn pomocí CTRL + S se záznamy smažou.
Je potřeba říct že, jsou-li na záznam navázány nějaké další záznamy, systém smazání
nedovolí dokud tyto záznamy existují.
Příkladem uvedu: Když jedna Vzdělávací akce obsahuje 3 kurzy. Systém při pokusu o smazání vzdělávací akce hlásí uživateli, které konkrétní kurzy brání smazání.

 

SHIFT + F9
Otevře detail číselníkové hodnoty z políčka, do kterého jste umístili kurzor myší.
Zkratka SHIFT + F9 otevře nové okno formuláře s detailními informacemi o položce z
číselníku. SHIFT + F9 se hodí se hlavně, když jste vybrali nějakou položku do číselníkového
pole, ale bez dalších detailů si nejste jistí zda jste vybrali položku správnou.

 

CTRL + TAB
Otevírá záložky záznamu postupně z leva doprava. Pokud máme otevřený detail záznamu a
formulář záložky obsahuje. Pokud máme zobrazené v pracovní ploše řádky vícerých záznamů,
pak posouvá kurzor po polích z leva doprava a po posledním poli v řádku přesune kurzor na
další řádek směrem dolů. SHIFT + TAB prochází řádky záznamů a jejich pole opačným směrem.
U formuláře SHIFT + FAB posouvá kurzor po polích zdola nahoru a zprava do leva.

 

 

 


Potřebujete poradit? Čekám na vaši zprávu.