Firemní vzdělávání a motivace namísto fluktuace

Společnostem a podnikatelům pomáhám při odstraňování jevů a chování, které snižují výkony zaměstnanců, a zvyšují fluktuaci zaměstnanců.

 

 

Proč nedosahují zaměstnanci stanovených kvót?

Proč někteří vaši zaměstnanci nespolupracují?

Proč nejsou některé komunikační kanály průchozí tak, jak je potřeba?

Proč někdy ztrácejí schopní lidé chuť do práce?

Proč se nedaří zavádění změn, a proč zaměstnanci proti změnám bojují?

 

 

Pokud tedy Vaši zaměstnanci nedělají právě to, co od nich očekáváte, přečtěte si, jak uspěl projekt MUSE.


 

Případová studie

Projekt MUSE zvýšil efektivitu a spokojenost zaměstnanců CDC Data

CDC data v roku 2009 implementovala informační systém Microsoft Dynamics CRM. Cílem tohoto systému byl sběr a vyhodnocování dat o výkonu a plnění povinností obchodního oddělení. V roce 2013 bylo řešení Dynamics CRM rozšířeno o servisní webovou stránku. Cílem nového rozšíření bylo získat přehled o potřebách a bolestech IT infrastruktury zákazníků na jednom místě a historii servisních zásahů pro zpětnou dohledatelnost úkonů v případě reklamací. V neposlední řadě bylo cílem získání informací o vytížení techniků a zajištění včasného vykázaní prací do systému, protože výkazy techniků tvoří hlavní podklady pro fakturaci.

Poslední cíl se však společnosti CDC Data nedařilo naplňovat. Největším problémem se ukázaly nedostatky ve výkazech práce techniků, které nebyly v systému včas a v požadované kvalitě. Zaměstnanci technického oddělení si stěžovali na různé technické překážky, které jim bránily v používání systému. CDC tak nedokázala dostatečně kontrolovat jejich vytíženost či přetíženost, a proto se rozhodla práci techniků ulehčit a zároveň je motivovat k efektivnímu využívání systému Microsoft Dynamics CRM.

Řešením jmenovaných problémů se stal Projekt MUSE (motivace, úpravy, spokojenost, efektivita), který CDC Data realizovala ve spolupráci s Martinem Švecem, specialistou na Microsoft Dynamics a kariérním poradcem.

Cíle projektu MUSE

Hlavním cílem projektu MUSE bylo zlepšení práce technických pracovníků se systémem Dynamics CRM. Tento hlavní cíl se skládal z několika dílčích kroků:

  • Společnost CDC Data chtěla, aby technici odváděli do systému práci včas a v požadované kvalitě.
  • Získat lepší přehled o vytíženosti zaměstnanců.
  • Získat okamžitou zpětnou vazbu od zákazníků na práci techniků.
  • Upravit systém Dynamics CRM tak, aby vyhovoval technikům a aby s ním uměli pracovat.

Průběh projektu MUSE

S implementací projektu MUSE se začalo v únoru 2015 analýzou spolupráce technického a obchodního oddělení, které odhalilo některé zásadní problémy, na které se projekt následně zaměřil. Následně se identifikovaly základní technické překážky a demotivátory, které bránily technikům ve vykazování práce. V první fázi byla vybrána skupina techniků vhodná pro spuštění projektu. Po jejím vyhodnocení se projekt MUSE rozšířil na všech devět poboček společnosti CDC Data. Vzniklo pět motivačních soutěžních kol pro techniky, ve kterých mohli díky splnění všech svých povinností při výkaznictví získat zajímavé ceny.

Další bod projektu zahrnoval úpravu CRM prostředí dle požadavků techniků. Byly vytvořeny pomůcky pro výkazy práce, jako např. rychlý výkaz prací přes mobilní telefon, funkce kopírování servisních záznamů pro zjednodušení vykazování skupinové práce nebo optické zvýraznění nesprávně či neúplně vyplněného výkazu.

Součástí projektu bylo i opětovné proškolení všech techniků pomocí nové tréninkové video knihovny. Zaměstnanci zde najdou všechny nutné návody pro práci se systémem a videa vysvětlující firemní pravidla vykazování práce, tj. co a jak má technik ve výkazu zapsat, aby tomu zákazník rozuměl.

Následně se implementovalo řešení pro zjišťování okamžité zpětné vazby a spokojenosti zákazníků s prací techniků.

Přínosy projektu MUSE

  • Vedoucí pracovníci jednotlivých středisek technické podpory získali nástroj na kontrolu vytíženosti techniků
  • Výkazy prací jsou v systému načas
  • Vedoucí pracovníci mají okamžitý přehled o plnění a neplnění výkaznictví jednotlivými techniky
  • Zákazníci mají možnost okamžitě po uskutečnění technického zásahu odeslat prostřednictvím jednoduchého elektronického dotazníku zpětnou vazbu
  • Zjednodušení práce pro techniky díky novým nástrojům a pomůckám v Microsoft Dynamics CRM
  • Díky včasným výkazům se zlepšila a zefektivnila spolupráce mezi technickým a obchodním oddělením

Plány do budoucna

„Nasazení projektu MUSE odhalilo v naší společnosti další skrytý potenciál a v zaměstnancích zdatné soutěžící. Projekt naplnil naše očekávání a ve spolupráci s Martinem Švecem budeme rádi pokračovat,“ říká Luboš Strapina, majitel společnosti CDC Data, s.r.o.

 

 

O Martinu Švecovi

Martin Švec je specialista na systém Microsoft Dynamics CRM, kariérní poradenství a zavádění změn. Systém MS Dynamics CRM implementoval v několika společnostech včetně CDC Data. Pro firmu MAPEI školil firemní správce tohoto systému. V roce 2014 vytvořil třídílný kurz karierního poradenství a proškolil již několik desítek účastníků.

O společnosti CDC Data

Společnost CDC Data, s.r.o. je systémový integrátor pro IT infrastrukturu s důrazem na poskytování kvalitních servisních služeb. Hlavním předmětem činnosti CDC je prodej a servis IT zařízení a služby spojené s projekcí, provozem a realizací IT infrastruktury. Společnost poskytuje zákazníkům řešení, která přesně vyhovují jejich požadavkům a specifikům daného prostředí.

 

ŘEŠÍTE PRÁVĚ TEĎ NĚCO PODOBNÉHO? DOMLUVME SE.